Köp Vilkor

 1. Allmänt

Rafeef Skandinavian AB driver hemsidan rskab.se (”Webbsidan”). Via Webbsidan kan du handla varor från Rafeef Skandinavian AB.
Genom att godkänna Rafeef Skandinavian AB Villkor bekräftar Kunden att han/hon har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Rafeef Skandinavian AB riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Varje beställning och Kund granskas även manuellt för högsta säkerhet, eftersom tobak är en vuxenprodukt. Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av vår tjänst förbehåller sig Rafeef Skandinavian AB rätten att neka eller ändra en Kunds beställning.Rafeef Skandinavian AB tillåter inte heller beställningar eller köp på Webbsidan från personer utanför Sveriges gränser.Rafeef Skandinavian AB ordermottagning är helt anpassad för svenska lagmässiga förhållanden och vi kommer inte behandla beställningar som Rafeef Skandinavian AB upptäcker kommer från person utanför Sverige.

Rafeef Skandinavian AB strävar efter att informationen på Webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager.Rafeef Skandinavian AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Rafeef Skandinavian AB ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

Webbsidan ägs av Rafeef Skandinavian AB. Innehållet på Webbsidan ägs av Rafeef Skandinavian AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Rafeef Skandinavian AB.

 1. Beställning och avtal

För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att den tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Rafeef Skandinavian AB Sekretess- och integritetspolicy.

När Kunden slutfört en beställning av Rafeef Skandinavian AB kommer Rafeef Skandinavian AB att skicka en preliminär orderbekräftelse per e-post till Kunden. Denna preliminära orderbekräftelse genereras automatiskt av Rafeef Skandinavian AB utan manuell översyn. Ett avtal om köp ingås först när Rafeef Skandinavian AB slutligt bekräftat Kundens beställning, vilket sker per e-post efter det att Rafeef Skandinavian AB kontrollerat Kundens ålder samt korrigerat eventuella felaktigheter av t.ex. angivet pris, leveranstid etc.

 1. Kunduppgifter

Kunden måste skapa ett användarkonto för att kunna handla av Rafeef Skandinavian AB på Webbsidan. När Kunden registrerar sitt användarkonto kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Rafeef Skandinavian AB behandling av personuppgifter finns i Rafeef Skandinavian AB Sekretess- och integritetspolicy.

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Rafeef Skandinavian AB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Underlåter Kunden att göra en sådan anmälan ansvarar den för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

Om Rafeef Skandinavian AB misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Rafeef Skandinavian AB rätt att stänga av Kunden. Rafeef Skandinavian AB har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

 1. Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Rafeef Skandinavian AB i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till Kunden. I händelse av förändrade skatte- eller momsförhållanden eller annan sådan omständighet inträffar som Rafeef Skandinavian AB inte råder över, har Rafeef Skandinavian AB rätt att justera priset fram till dagen före leverans.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan, inkluderande fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Alla typer av betalningssätt sker via Rafeef Skandinavian AB samarbetspartner Svea Ekonomi (sveaekonomi.se) och dess betallösning Svea Ekonomi Checkout 2.0. Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även Svea Ekonomi villkor. Svea Ekonomi Checkout presenterar viss information för Kunden så snart Kunden är identifierad. Vilken information som behöver anges för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Svea Ekonomi Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ Kunden har valt. Kreditupplysningar som tas av Svea Ekonomi påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. Sedan Kunden har identifierats uppvisar Svea Ekonomi Checkout vilka alternativ som är tillgängliga. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men Kunden kan välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan växla från tid till annan. Kunden kan själv välja om den vill skydda användningen av Svea Ekonomi Checkout med en PIN-kod.

Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid (se fullständiga villkor Svea Ekonomi Hemsida)

Rafeef Skandinavian AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

 1. Erbjudanden

Rafeef Skandinavian AB kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen.Rafeef Skandinavian AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar.

 1. Leverans och transport

Leveransen av Kundens varor sker, om inte annat anges, till den adress Kunden angivit. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar från bekräftad beställning. Beställning före kl. 16:00 (helgfri vardag) skickas normalt sett samma dag, annars skickas beställningen nästföljande vardag. I kassan presenteras olika leveransalternativ och Kunden väljer själv vilket fraktbolag 41tobak ska använda sig av för den aktuella beställningen.

Skulle någon av de beställda varorna ha en betydligt längre leveranstid än övriga varor förbehåller sig Rafeef Skandinavian AB att dela upp ordern. Kunden kommer i en sådan situation inte debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

Skulle Rafeef Skandinavian AB av någon anledning inte kunna leverera Kundens beställning innan utlovad leveranstid meddelas Kunden detta genom e-post eller telefon. Kunden har då möjlighet att häva köpet genom att kontakta kundtjänst på info@rskab.se eller telefon 0762159320. Om Kunden redan betalat för varorna återförs beloppet till det konto som belastades vid köptillfället. Annan ersättning än återbetalning utgår dock inte vid en leveransförsening.

Om Kunden har valt att varorna ska levereras med postförskott förbehåller Rafeef Skandinavian AB sig rätten att debitera Kunden kostnaderna för returfrakt och expediering vid outlösta postförskott. Rafeef Skandinavian AB debiterar en avgift på 299 kr inkl. moms vid outlösta postförskott oavsett beställningens storlek. Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan den automatiskt returneras tillbaka till Rafeef Skandinavian AB. Det åligger Kunden att informera Rafeef Skandinavian AB om Kunden saknar möjlighet att hämta beställningen inom denna tid.

Risken för varan övergår till Kunden när den mottagit sin beställning från 41tobak. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri.

 1. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara.  Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning brutits. En bruten förpackning är exempelvis ett fem- eller tiopack av snusdosor där det förslutna plasthöljet brutits eller tagits bort. Vid Kundens utnyttjande av ångerrätt står Kunden eventuell kostnad för returfrakt och ansvarar även för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till Rafeef Skandinavian AB om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt.

Vill Kund utnyttja sin ångerrätt ska Kunden kontakta Rafeef Skandinavian AB via e-post på info@rskab.se eller telefon 0762159320 för erhållande av ett returnummer (RN) samt fraktetikett. Kunden kan även använda Konsumentverkets ångerblankett, se vidare Konsumentverkets hemsida; www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Angerratt/.

Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har Rafeef Skandinavian AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 1. Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Rafeef Skandinavian AB kundservice på info@rskab.se eller telefon 0762159320 så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära ett s.k. RN (returnummer) och en fraktetikett som sedan är giltig i 14 dagar. Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

Defekta varor som returernas till Rafeef Skandinavian AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Rafeef Skandinavian AB står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och Rafeef Skandinavian AB godkänt reklamationen kompenseras Kunden.Rafeef Skandinavian AB ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar.

Rafeef Skandinavian AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.  I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till 41tobaks administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. Avgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta.

 1. Länkar på Webbsidan 

Rafeef Skandinavian AB kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Rafeef Skandinavian AB kontroll.Rafeef Skandinavian AB försöker säkerställa att Rafeef Skandinavian AB enbart länkar till webbplatser som delar Rafeef Skandinavian AB personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Sekretess- och integritetspolicyn. Rafeef Skandinavian AB är dock inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

 1. Force Majeure

Rafeef Skandinavian AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Rafeef Skandinavian AB inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Rafeef Skandinavian AB Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och Rafeef Skandinavian AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. Villkorsändringar

Rafeef Skandinavian AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att Rafeef Skandinavian AB informerat Kunden om ändringarna.

 1. Bestämmelsers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.

 1. Överlåtelse

Rafeef Skandinavian AB äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

 1. Tvist

Rafeef Skandinavian AB målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Rafeef Skandinavian AB att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska göras i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

 1. Bolagsinformation

Rafeef Skandinavian AB

Kontaktinformation: Rafeef Skandinavian AB kundservice

E-post: info@rskab.se

Telefon: 0762159320

Dessa villkor har senast uppdaterats 2018-01-31